Ympäristöministeriö myönsi yhden virheistään

27.2.2013 annettu ympäristöministeriön asetus 5/13 muuttaa lämpimän käyttöveden laskennallista kulutusta oleellisesti aiempaa pienemmäksi. Silti se ei vielä vastaa todellisuutta ja virheeksi jää vieläkin lähes 40 % todellisuutta suurempi energiankulutusmäärä. Milloin korjataan jo nyt havaitut muut virheet?

Korjaamatta jäi edelleen yksi merkittävä virhe ja oleellinen puute lukuisista pienemmistä virheistä puhumattakaan. Vähintään yhtä suuria ellei oleellisesti suurempiakin vielä korjaamattomia asioita ovat sähkön energiamuodon kertoimen lukuarvovirhe ja puuttuva automaation hyödyntämisen mahdollistava sisältö. Automaation hyödyntämisestä on olemassa yhteiseurooppalainen standardikin SFS-EN 15232 ja siten sen mukaan otto olisi jo nyt ollut täysin mahdollista.

Milloin lukuarvovirhe korjataan ja mahdollistetaan automaation hyödyntäminen?

Lukuarvovirhe ja automaation hyödyntämismahdollisuuden puute rankaisee perusteettomasti erityisesti suoraa sähkölämmitystä. Kuluttaja päätyy täysin vääriin ja kustannustehottomiin valintoihin elämänsä suurimmassa uushankinnassa tai peruskorjausta suunnitellessaan?

Jos esitettyä virhettä ei korjata ja puutetta poisteta ennen energiatodistuslain voimaantuloa, laaditut energiatodistuksetkin ovat jo lähtökohtaisesti virheellisiä. Niillä ei toisin sanoen ole mitään arvoa, mutta maksavat kuluttajille suuren summan rahaa.

 

Mitä vaikutuksia kuluttajille?

Kaikki 1.7.2012 jälkeen tehdyt uudisrakennusten E-lukulaskelmat menevät uusiksi. Syntyvät turhat kustannukset tullevat kuluttajien maksettavaksi? Ihmiset ovat joutuneet tekemään virheellisten arvojen seurauksena myös täysin virheellisiä päätöksiä ja maksamaan siitä investointikustannuksina todella kalliisti.

Kun E-lukuvaatimus ei olekaan täyttynyt suoran sähkölämmityksen kohdalla, kuluttajat ovat pahimmassa tapauksessa joutuneet valitsemaan jonkin toisen lämmitysmuodon. Lämmitysmuodon jonka kustannustehokkuuskin osoittautuu nyt epätodelliseksi.

Näin syntyneet virheistä ja puutteista johtuneet suuretkin tarpeettomat investointikustannukset jäävät yksin kuluttajien maksettavaksi.

 

Mitä Sähkölämmitysfoorumi on asialle jo aiemmin tehnyt?

Sähkölämmitysfoorumi on vaatinut jo vuosi sitten lämpimän käyttöveden laskennassa havaitun virheen korjaamista mahdollisimman pikaisesti mm. siksi, että kuluttajille ei syntyisi turhia kustannuksia virheen seurauksena.

Vaatimuksessa myös osoitettiin täysin luotettavasti, että lämpimän käyttöveden kulutukseen käytettävä energiamäärä tulee olla korkeintaan 3 700 kWh/vuosi häviöt mukaan luettuina tai perustellusti tätä alhaisempikin, kannustamassa energiatehokkaaseen käyttöveden käyttöön.

 

Mikä sitten muuttui?

Muutetun asetuksen seurauksena maksimi lämpimän käyttöveden valmistukseen käytettävä energiamäärä on 4 200 kWh/vuosi asuntoa kohden. Laskennallinen maksimiarvo tulee vastaan yli 120 m2 asuinrakennuksissa, joten sitä pienemmissä kohteissa virhettä ei korjattu.

On suuresti ihmeteltävä, miksi ei vieläkään kulutusmäärää muutettu vastaamaan todellisuutta? Tällä viikolla ilmestyneen Adato Energia Oy:n tutkimus kertoo selkeästi, että lämpimän käyttöveden valmistukseen käytetään energiaa keskimäärin 3 600 kWh/vuosi. Tutkimustuloksiin perustuva kulutus pitää sisällään myös vuotuiset häviöt.

Ympäristöministeriön antamaan korjattuun arvoon tulee vielä erikseen laskennallisesti lisätä järjestelmän häviöt. 120 m2 pientalossa häviöiden laskennallisen lisäämisen seurauksena lopullinen lämpimän käyttöveden valmistukseen käytettävä energiamäärä on silloin n. 5 000 kWh/vuosi.

Virheeksi jää edelleen lähes 40 % laskettuna todellisesta kulutuksesta. Virheen korjaus alentaa aiemmin esillä olleen energiatodistuksen virheen suuruuden n. 250 % arvoon n. 180 %.


Sähkölämmitysfoorumi ry, hallitus

Lämmin koti 1.3.2013

2018

26.3.2018
EcoDesign direktiivi 2009/125/EU ja asetus 2015/1188 - ohjeet urakoitsijalle, suunnittelijalle ja tilaajalle

5.3.2018
OptiWatti Sähkölämmitysfoorumin jäseneksi

2017

11.5.2017
Alexandre Zaitsev Sähkölämmitysfoorumin asiamieheksi

28.3.2017
Sähkölämmityksen ohjaus on käytännön kysyntäjoustoa

14.3.2017
Sähkölämmitys sopii suoraan kapasiteettimarkkinoille

10.3.2017
Sähkölämmitysasiaa Sähköala Koti -lehdessä

2016

7.9.2016
Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä

2.9.2016
Älyrakentamisen pitäisi olla sääntö eikä poikkeus

30.6.2016
Korkea aika siirtyä takaisin suoraan sähkölämmitykseen!

18.5.2016
Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksiin toivotaan muutoksia

8.2.2016
Sähkölämmitys paras vaihtoehto

12.1.2016
Lämpöpumput sähkötehohuippujen aiheuttajina

2015

8.12.2015
Helsingin päätös osoittaa nykyiset energiamuotokertoimet virheellisiksi

4.11.2015
Toimiiko demokratia?

21.8.2015
Korjatkaa energiatodistuksen puutteet

17.8.2015
Rakennusten energiatodistukset pohjautuvat virheellisiin lähtötietoihin

9.7.2015
Huipputrendikäs kolmiyhteys

6.7.2015
Perinteinen sähkölämmitys pelastamassa Suomea

8.4.2015
Mikkeliläiskeksintö mullistaa lämmityslaitemarkkinat

13.3.2015
PIENTALOJEN ENERGIATODISTUS MUUTTUU

2014

27.11.2014
Suora sähkölämmitys vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä

26.11.2014
Säädä termostaatit oikein

28.10.2014
Motivalta uusinta tietoa sähkölämmityksen hyvyydestä

29.9.2014
Sähkölämmitysfooruumi lähestyi ministeriä energiatodistusasiassa

21.8.2014
Energiatodistuslakiin varmasti kansallisia muutoksia

30.6.2014
Järki on voittamassa energia- ja ilmastopolitiikassa?

19.6.2014
Sähkölämmitys on mitä parhain tulevaisuuden lämmitysmuoto

13.5.2014
Aurinkosähköstä tietoa hakeva ei joudu enää pulaan

7.4.2014
Mikä on Suomen riippuvuus Venäjältä tuodusta sähköstä?

3.4.2014
Kansantajuistaako energiatodistus vai sen hyödyt?

28.3.2014
Kansa haluaa mitattuun todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen

26.3.2014
PERUSTELUT RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUSLAIN MUUTOSTARPEELLE

11.3.2014
Vedenkäytössä 13 miljardin euron ja 53,4 TWh säästöpotentiaali

10.3.2014
Omakotiliiton kansalaisaloite etenee eduskuntaan

20.1.2014
Aurinkosähkö ja sähkölämmitys loistavat yhdessä

2013

26.11.2013
Energiatodistus on harmaan talouden kasvualusta

4.11.2013
Vastaisivatpa teot puheita!

29.10.2013
Sähkölämmitys edullisin alle 200 m2 uudispientaloissa

22.10.2013
Omakotiliiton kansalaisaloite ylsi menestykseen

15.5.2013
Uudistettu energiatodistuslaki aiheuttaa turhia kustannuksia

1.3.2013
Ympäristöministeriö myönsi yhden virheistään

26.2.2013
Sähkönkäyttötutkimus: Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu

7.2.2013
Energiatodistuksen laskutapa vääristää kulutuslukuja

2012

25.9.2012
Sähkölämmittäjiä rangaistaan liikaa

15.8.2012
Uusia ohjeita E-luvun laskentaan

12.7.2012
E-luvun laskennassa pahoja virheitä

26.3.2012
Sähkölämmitys on edelleen hyvä valinta

2011

14.11.2011
Lämmitystä ei tarvitse upottaa betoniin

4.10.2011
Uusi opas sähkölämmityksen valintaan

18.8.2011
Tarkista lämmityspatterit syksyisin

17.3.2011
Sähköala Koti -lehti verkossa

31.1.2011
STUL ry: Sähkölämmitys halutaan estää