Aurinkosähkö ja sähkölämmitys loistavat yhdessä

Uuden ja miksei vanhemmankin kodin lämmittämisessä suoran sähkölämmityksen, aurinkosähkön ja automaation liitto on lähes täydellinen ratkaisu. Yhdistelmästä muodostuva hyöty palvelee niin kodin asukkaita, yhteiskuntaa kuin ilmastoakin.

 

Uusien tekniikoiden kuten kodin automaation, aurinkosähköjärjestelmien ja tarkemman energianmittauksen tuleminen on tuonut uusia mahdollisuuksia. Niin on käynyt pientalojenkin kohdalla. Kehitys on ollut viimeaikoina nopeaa. Sellaista, jota emme ole ehkä osanneet edes kuvitella vielä puoli vuosikymmentä sitten, on nyt mahdollista ja täyttä totta. Yhdistämällä aurinkosähköjärjestelmä, kodin automaatio ja sähkölämmitys saadaan tehokas energiaratkaisu uuteen kotiin.

Tulevaisuudessa huomattava osa sähköenergiatarpeesta siirtyy kesäajalle

Riihimäeltä löytyy oivallinen esimerkki siitä, mikä tulevaisuudessa on laajamittaisestikin mahdollista ja vieläpä hyvin todennäköistä. 123 m2 vuonna 2009 rakennettu talo on toteutettu suoralla sähkölämmityksellä. Sauna- ja pesutiloissa on lattialämmitys, muissa tiloissa tarvittava lisälämmitys on totutettu sähköpattereilla.

Kun tarkastellaan kyseisen kohteen vuotuista energiankulutusta, näemme selvästi mihin ollaan menossa. Kotitaloussähkö muodostaa valtaosan rakennuksen sähköenergiakulutuksesta. Lämmin käyttövesi tulee seuraavana, jäähdytysenergian tarve kolmantena ja vasta viimeisenä sähkölämmitys. Asunnon takkaa hyödyntämällä kylminä ajankohtina voidaan osa sähköenergian ostotarpeesta leikata pois talvipakkasilla. Puuta esimerkkiasunnossa käytetään noin 3 pm3. Keskeisenä asiana on puun oikea käyttö eli se milloin ja miten sitä käytetään.

Esimerkin mukaisessa uudessa rakennuksessa rakennuksen sähköenergiakulutuksen huippu osuukin nyt aiemmasta poiketen kesäajalle. Tämä on erinomainen asia, ajatellen aurinkosähkön käyttöä. On tärkeää huomioida, että huippukulutus johtuu ensisijaisesti jäähdytyksen tarvitsemasta energiasta. Voidaan olla varmoja, että silloin, kun aurinkosähköä tuotetaan eniten, on myös kulutustarve suurimmillaan.

Lisäksi tällä tavoin toteutettuun rakennukseen nykyaikainen sähköinen talotekniikka - automaatio - soveltuu erinomaisesti ja varmistaa samalla energian käytön, oston ja omatuotannon ideaalisen sovituksen kuluttajaa mahdollisimman hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Kaavio kulutuksesta vuonna 2013

Taulukko kulutuksesta vuonna 2013

Lämmin koti 20.1.2014