Energiatodistuslakiin varmasti kansallisia muutoksia

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) lupaa varmuudella muutoksia energiatodistuslakiin. Hänen mukaansa kansallisesti muutetaan ainakin nykyisiä energiamuotokertoimia.

Savon Sanomat kirjoittaa 21.8.2014 sivuillaan seuraavaa:

Jotain tapahtuu muotokertoimienkin osalta, mutta kokonaan ei voi vetää henkseleitä niiden päälle, Viitanen sanoi keskiviikkona Kuopiossa.

Virkamiehet ovat saaneet tehtäväkseen valmistella muutaman vaihtoehtoisen mallin, joihin Viitasen mukaan kysytään kantaa eduskunnalta ja sidosryhmiltä, kuten Omakotiliitolta.

- Haluan, että muutamia vaihtoehtoja käydään läpi sidosryhmien ja eduskunnan kanssa. Syksyllä päätetään, mihin suuntaan lähdetään. Sen jälkeen virkamiesvalmistelu käynnistyy ripeästi. Riippuu mallin monimutkaisuudesta, tuleeko muutos nopeasti vai melkein nopeasti, Viitanen aikatauluttaa.

Valmistelun taustalla on myös eduskunnan lausuma, jossa edellytetään hallitukselta toimia energiatodistuksen sisällön muuttamisesta ymmärrettävämmäksi sekä energiamuotojen kertoimista aiheutuvien vertailtavuusongelmien poistamiseksi.

Samaan aikaan on vireillä pyrkimys saada vanhojen omakotitalojen energiatodistuksesta vapaaehtoinen. Se on ollut Suomen kanta asiaan alunperinkin. Muutos edellyttää kuitenkin asioiden etenemistä EU- tasolla. Kirjelmä asiasta vastaavalle komissaarille on jo lähtenyt.

- EU:ssa on käynnissä Refit-hanke, heidän normitalkoot. Heitetään roskiin se, mikä on turhaa. Tässä hengessä voisimme palata Suomen alkuperäiseen näkemykseen, ettei todistus ole meillä pakollinen. Se olisi viisasta politiikkaa, koska yli miljoona suomalaista asuu pientaloissa.

Lämmin koti 21.8.2014