PIENTALOJEN ENERGIATODISTUS MUUTTUU

Eri energiamuotojen kertoimet eivät tulevaisuudessa tule enää vaikuttamaan asuntojen energiatehokkuusluokkiin. Tällä tulee olemaan valtaisa merkitys, joka tulee saattamaan sähkölämmitteiset kohteet tasavertaiseen asemaan muiden eri lämmitysmuotojen kanssa.

Kansalaisten, Suomen Omakotiliitto ry:n ja Eduskunnan tahto toteutuu. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen linjasi 12.3.2015 pientalojen energiatodistustyöryhmän raportin luovutustilaisuudessa, että pientalojen energiatodistus tulee muuttumaan. Työryhmässä tarkastelluista malleista ministeri Viitanen valitsi mallit kolme ja viisi (Suomen Omakotiliitto ry:n malli, jota myös Sähkölämmitysfoorumi ry kannatti) ja hänen mukaansa valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

Ministeri Pia Viitanen linjasi, että pientalojen energialuokat tulevat perustumaan laskennalliseen kulutukseen ilman energiamuotokerrointa, niin kuin Eduskunnan ympäristövaliokunta on ehdottanut. "Eduskunnan Ympäristövaliokunta katsoi, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan, ja toinen rinnalle otettava tieto, energiamuodon kertoimella kerrottu tulos." Lisäksi ministeri Viitanen kertoi, että jatkovalmistelussa tullaan myös tarkistamaan energiamuotokertoiminen tasot. (Tällä hetkellä muun muassa sähkön energiamuotokerroin on 1,7.)

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: "Olemme erittäin iloisia ministerin linjauksesta, että pientalojen energiatodistus muuttuu siten, että energialuokassa ei huomioida energiamuotokertoimia ja kertoimien arvoja tullaan tarkistamaan. Kiitämme ministeri Pia Viitasta siitä, että kansalaisia on kuultu ja energiatodistus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi. On tärkeää, että hallitusohjelmaneuvottelussa päätetään asiasta ja tosiasialliset muutokset toimeenpannaan ripeästi."

Suomen Omakotiliitto pitää myös hyvänä sitä, että Suomi jatkaa myös työtä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamiseksi siten, että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulee vapaaehtoinen.

 

Lämmin koti 13.3.2015