Mikkeliläiskeksintö mullistaa lämmityslaitemarkkinat

Ensavetecin (http://www.ensavetec.com ) teknologian avulla, jolla voidaan vähentää radikaalisti kuuman käyttöveden synnyttämiseen tarvittavaa ostoenergian määrää, mullistetaan jopa nykyiset lämmityslaitemarkkinat.

Teknologian avulla saadaan pientalojen kokonaisostoenergian määrää alennettua merkittävästi. Parhaimmillaan vähennys voi johtaa uudiskohteissa 15 - 30 % pienempään ostoenergian kulutukseen. Silloin koko lämmöntuottojärjestelmän investoinnin merkitys korostuu. Investoimalla kalliimpiin lämmöntuottojärjestelmiin, joilla saadaan kyllä vähennettyä entisestään ostoenergian kulutusta, ei olisi enää mahdollista saavuttaa kuitenkaan kustannustehokkuutta. Suora sähkölämmitys edullisena investointivaihtoehtona on silloin helposti paras ratkaisu tulevaisuuden pientalojen lämmitysmuodoksi.

Kehitetty teknologia maksaa itsensä takaisin myös varsin nopeasti. Parhaimmassa tapauksessa investoinnin takaisinmaksuaika jää muutamaan vuoteen. Seurannaisvaikutukset tulevat olemaan myös mittavat. Pientaloissa etenkin uudiskohteissa aurinkokeräimien asennus tulee pääosin kannattamattomaksi ja ainoaksi järkeväksi ratkaisuksi aurinkoenergian hyödyntämiseen jäävät aurinkopaneelit, joilla tuotetaan osa kohteen tarvitsemasta sähköstä. Myös vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät näyttäisivät kalliina investointikustannuksena ainakin pientaloissa tulevan tiensä päähän, Ensavetecin teknologian vallatessa markkinoita lähitulevaisuudessa.

Nykyiset E-luku- ja energiatodistuslaskelmatkin joutavat romukoppaan, vaikka toisaalta sinne ne olisivat kuuluneet jo aiemmin. Syntynyt innovaatio ja sen perusteella kehitetty teknologia myös selkeästi osoittaa, miten järjetöntä on vaatia jotain teoreettisia energiatodistuslaskelmia, kun yksikin hyvä innovaatio voi ne täysin romuttaa. Mutta kun laskelmien perusteet laahaavat jossain kaukana 1990-luvulla, ellei kauempana, ovatkin rakennetut laskentamenetelmät lähinnä esteitä järkevälle kehitykselle eli tulppana tulevaisuudelle. Kyseisten tyyppisten uusien innovaatioiden synnyttäminen ja jalostaminen käytännön tuotteiksi vientiä myöten ja samalla työllisyyttä lisäten vain estyvät. Nykyiset E-luku- tai energiatodistuslaskelmat kun eivät sisällä edes mahdollisuutta saada minkäänlaista laskennallista hyötyä ko. teknologiasta tai vastaavista, vaadittuja laskelmia tehtäessä. Siitäkin huolimatta, että tällaisten ratkaisujen tuomat edut ja mahdollisuudet ovat kiistattomia. Tällainen tuntuu nykypäivänä täysin käsittämättömältä, mutta valitettavasti se vain on totta.

 

Lämmin koti 8.4.2015