Toimiiko demokratia?


Aika ajoin nousee pinnalle keskustelu demokratian toimivuudesta maassamme. Huolta kannetaan siitä onko valta eduskunnalla, hallituksella vai ministeriöiden virkamiehillä. Omaa alaamme koskettava energiatodistus ja sitä koskevasta Omakotiliiton kansalaisaloitteesta käynnistynyt uudelleen käsittelyprosessi viittaavat vahvasti siihen, että todellista valtaa ainakin tässä tapauksessa käyttävät ympäristöministeriön virkamiehet.


Kun eduskunta vuosi sitten keväällä otti aloitteen käsittelyyn, keskittyivät virkamiehet ensin osoittamaan, että aloite on muodollisesti virheellinen ja siten sen perusteella ei voida muuttaa asetusta. Tämän jälkeen eduskunta antoi ponnen, jonka mukaan pitää selvittää, miten aloitteen asioita voitaisiin ottaa mukaan.

Eri tavoin valmisteltiin viisi eri vaihtoehtoa. Näistä ympäristöministeriön vaihtoehdossa ei otettu lainkaan huomioon Omakotiliiton aloitteen keskeisiä toiveita. Niinpä tuolloinen kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen päätti valita jatkovalmistelun pohjaksi kaksi eri vaihtoehtoa, joista kumpikaan ei ollut tuo edellä mainittu ministeriön vaihtoehto. Tällä päätöksellä asetusmuutos siirtyi ministeriön valmisteltavaksi.

Kuten kaikki muistamme, niin viime keväänä valittiin uusi eduskunta, muodostettiin uusi hallitus ja valittiin uusi ympäristöministeri.

Alkusyksystä tuli sitten ulos ministeriön esitys asetusmuutokseksi. Kuinka ollakaan, sitä ei ole valmisteltu ministeri Viitasen valitsemien kahden vaihtoehdon pohjalta, vaan ympäristöministeriön oman vaihtoehdon pohjalta. Omakotiliiton aloitteen keskeisestä sisällöstä ei ole juuri mitään jäljellä. On mielenkiintoista nähdä, miten asian eduskuntakäsittelyssä käy.

Nykyisen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen puoluetoverit joka tapauksessa oppositiossa ollessaan olivat nykyisten hallituskumppaniensa perussuomalaisten ohella Omakotiliiton aloitteen innokkaimmat puoltajat ympäristövaliokunnan käsitellessä asiaa toissa keväänä.

 

Olli-Heikki Kyllönen

 

Suora lainaus Sähköala-lehden 11/2015 pääkirjoituksesta


Lämmin koti 4.11.2015