Sähkölämmitys paras vaihtoehto

Suora sähkölämmitys yhdistettynä takan käyttöön sekä täydentämällä järjestelmää ilma-ilmalämpöpumpulla ja aurinkosähköllä on tätä päivää ja tulevaisuutta.

Taloussanomissa 8.2.2016 Rakennustutkimus RTS:n toimitusjohtaja Aarne Jussila pitää parhaimpana vaihtoehtona tämän päivän pienrakentamisen uudiskohteissa hybridijärjestelmää useimmissa taloissa. Järjestelmän tulisi hänen mukaansa koostua suorasta sähkölämmityksestä, takasta kovia pakkasia varten ja jostain lämpöpumpusta. Parhaiten luonnollisesti eri lämpöpumppumalleista sopisi käyttöön ilma-ilma-lämpöpumppu. Valittu ratkaisumalli tuntuukin järkevältä ja valveutuneiden ihmisten ryhtyessä rakentamaan itselleen pientaloa, he ottavat varmasti tämän asian huomioon. Voihan sitä sitten täydentää vielä aurinkosähköllä, jolloin mahdollisuudet hyödyntää eri energialähteitä korostuu ja vuosittaiset energiakustannukset jäävät varsin alhaisiksi.

Lisätietoja:
Arto Saastamoinen
asiamies
Sähkölämmitysfoorumi ry
arto.saastamoinen@sahkolammitysfoorumi.fi

Lämmin koti 8.2.2016