Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä

Sähkölämmitysfoorumin kommentit liittyivät erityisesti tehoreservijärjestelmään ja tukku- ja vähittäismarkkinoiden välisen yhteyden vahvistamiseen

Tehoreservijärjestelmä

Tehoreservilainsäädäntöä tulisi mielestämme kehittää niin, että mahdollistetaan sähkönkulutuksen jouston nykyistä joustavampi osallistuminen reserviin. Erityisesti uudisrakentamisessa, mutta soveltuvin osin myös korjaus- ja lisärakentamisessa, automaation osuus tulee kasvamaan nykyisestä tilanteesta jopa huomattavasti. Kulutusjousto-ominaisuus olisi hyvin ja kustannustehokkaasti sisällytettävissä näihin ratkaisuihin, tarjoten samalla entistä kokonaisvaltaisemmin kaikki energiatehokkuuteen ja energiansäästöön vaikuttavat tekijät samaan kokonaisuuteen. Samalla ratkaisut antaisivat lisävauhtia alan kehitys- ja innovaatiotoimintaan, mahdollistaen jopa ratkaisuja, jotka olisivat hyödynnettävissä vientitoimintana. Asiaa edesauttaisi siirtyminen energiamarkkinoilla enenevässä määrin spot-tuntihinnoitteluun. Lisäksi verkkomaksujen perinnässä tulisi siirtyä kustannusten jakamisessa käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaiseen hinnoitteluun. Verkkomaksujen perinnän osalta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemää raporttia ”Jakeluyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet, 4.5.2012”. Tehokaistamaksuun siirtyminen toisi kuluttajille myös selkeän porkkanan automaation lisäämiseen sekä aikaansaadun järjestelmän hyödyntämiseen.

Olisi mielestämme myös tärkeää, että tehovajeongelma huomioitaisiin rakennusten energiatehokkuutta sääteleviin lakeihin ja asetuksiin sekä niitä koskeviin laskentamalleihin. Sama koskee myös automaation huomioimista. Vaikka automaation tuottamasta hyödystä on olemassa runsaasti kiistatonta tietoa, tätä ei erityisesti pientaloissa voida käytännössä lainkaan hyödyntää. Mielestämme on niin, että ellei kyseisiä asioita ole millään tavoin huomioitavissa kaikkien eri tyyppisten rakennusten energiatehokkuuslaskelmissa (niiden uudistaminen on parhaillaan menossa), se johtaa vain pahentuvaan tilanteeseen kulutustehopiikkien osalta. On huomattavasti vaikeampaa perustella tavallisille kuluttajille ko. asioiden merkityksen huomioimista kohteiden ratkaisuissa, ellei lainsäädäntökään tunnista niitä. Tältä osin tulisikin siis toimia ripeästi.

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden välisen yhteyden vahvistaminen

Edellisessä kohdassa jo käsittelimme niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka voisivat merkittävästikin mahdollistaa pienasiakkaidenkin osallistumista erilaisiin kysyntäjoustoratkaisuihin. Usein liian kapeakatseisesti tuijotetaan kuitenkin vain sähkölämmityskohteisiin. On syytä muistaa ne muutkin kohteet, joita hyödyntämällä valtakunnan tasolla voivat saada aikaan merkittäviäkin kulutusjoustomahdollisuuksia. Esimerkiksi kiukaat tai erilaiset sähköiset lisälämmitykset tai säädön toimimattomuus ja huollon laiminlyönnit muissa kuin sähkölämmitteisissä kohteissa aiheuttavat tehopiikkejä ja yleensä juuri suurimpien kulutushuippujen aikana. Tyypillistä on, että kun varsinainen ei suoraan sähköön perustuva päälämmitysjärjestelmä ei riitä lämmittämään tiloja, vaje korjataan erilaisilla irrallisilla sähkölämmitysratkaisuilla. Myös laajennusten ja lisärakentamisen yhteydessä tilat varustetaan helposti yksin termostaattiohjatulla sähkölämmityksellä ilman minkäänlaista vuorottelukytkentää esim. sähkökiukaan kanssa. Myös nykyisin päälämmitysmuotona yleistyneet lämpöpumppuratkaisut aiheuttavat tehopiikkejä, jotka ovat yksi merkittävä tekijä tehohuippujen kasvulle kokonaiskulutuksen kuitenkin pienentyessä. Järjestelmät ovat valtaosiltaan osatehomitoitettuja, josta seuraa automaattisesti voimakkaita kysyntäpiikkejä juuri kriittisimmillä hetkillä. Kustannussyistä näissä kohteissa lämpimän käyttöveden tuotossa ei myöskään käytetä varsinaisia lämminvesivaraajia ja kun sen tarve tulee kylmimpinä aikoina, lisää lämpimän käyttöveden tuotto entisestään kysyntähuipun suuruutta.

SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY


Lämmin koti 7.9.2016

2018

26.3.2018
EcoDesign direktiivi 2009/125/EU ja asetus 2015/1188 - ohjeet urakoitsijalle, suunnittelijalle ja tilaajalle

5.3.2018
OptiWatti Sähkölämmitysfoorumin jäseneksi

2017

11.5.2017
Alexandre Zaitsev Sähkölämmitysfoorumin asiamieheksi

28.3.2017
Sähkölämmityksen ohjaus on käytännön kysyntäjoustoa

14.3.2017
Sähkölämmitys sopii suoraan kapasiteettimarkkinoille

10.3.2017
Sähkölämmitysasiaa Sähköala Koti -lehdessä

2016

7.9.2016
Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä

2.9.2016
Älyrakentamisen pitäisi olla sääntö eikä poikkeus

30.6.2016
Korkea aika siirtyä takaisin suoraan sähkölämmitykseen!

18.5.2016
Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksiin toivotaan muutoksia

8.2.2016
Sähkölämmitys paras vaihtoehto

12.1.2016
Lämpöpumput sähkötehohuippujen aiheuttajina

2015

8.12.2015
Helsingin päätös osoittaa nykyiset energiamuotokertoimet virheellisiksi

4.11.2015
Toimiiko demokratia?

21.8.2015
Korjatkaa energiatodistuksen puutteet

17.8.2015
Rakennusten energiatodistukset pohjautuvat virheellisiin lähtötietoihin

9.7.2015
Huipputrendikäs kolmiyhteys

6.7.2015
Perinteinen sähkölämmitys pelastamassa Suomea

8.4.2015
Mikkeliläiskeksintö mullistaa lämmityslaitemarkkinat

13.3.2015
PIENTALOJEN ENERGIATODISTUS MUUTTUU

2014

27.11.2014
Suora sähkölämmitys vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä

26.11.2014
Säädä termostaatit oikein

28.10.2014
Motivalta uusinta tietoa sähkölämmityksen hyvyydestä

29.9.2014
Sähkölämmitysfooruumi lähestyi ministeriä energiatodistusasiassa

21.8.2014
Energiatodistuslakiin varmasti kansallisia muutoksia

30.6.2014
Järki on voittamassa energia- ja ilmastopolitiikassa?

19.6.2014
Sähkölämmitys on mitä parhain tulevaisuuden lämmitysmuoto

13.5.2014
Aurinkosähköstä tietoa hakeva ei joudu enää pulaan

7.4.2014
Mikä on Suomen riippuvuus Venäjältä tuodusta sähköstä?

3.4.2014
Kansantajuistaako energiatodistus vai sen hyödyt?

28.3.2014
Kansa haluaa mitattuun todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen

26.3.2014
PERUSTELUT RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUSLAIN MUUTOSTARPEELLE

11.3.2014
Vedenkäytössä 13 miljardin euron ja 53,4 TWh säästöpotentiaali

10.3.2014
Omakotiliiton kansalaisaloite etenee eduskuntaan

20.1.2014
Aurinkosähkö ja sähkölämmitys loistavat yhdessä

2013

26.11.2013
Energiatodistus on harmaan talouden kasvualusta

4.11.2013
Vastaisivatpa teot puheita!

29.10.2013
Sähkölämmitys edullisin alle 200 m2 uudispientaloissa

22.10.2013
Omakotiliiton kansalaisaloite ylsi menestykseen

15.5.2013
Uudistettu energiatodistuslaki aiheuttaa turhia kustannuksia

1.3.2013
Ympäristöministeriö myönsi yhden virheistään

26.2.2013
Sähkönkäyttötutkimus: Sähkölämmitys on hyvä ratkaisu

7.2.2013
Energiatodistuksen laskutapa vääristää kulutuslukuja

2012

25.9.2012
Sähkölämmittäjiä rangaistaan liikaa

15.8.2012
Uusia ohjeita E-luvun laskentaan

12.7.2012
E-luvun laskennassa pahoja virheitä

26.3.2012
Sähkölämmitys on edelleen hyvä valinta

2011

14.11.2011
Lämmitystä ei tarvitse upottaa betoniin

4.10.2011
Uusi opas sähkölämmityksen valintaan

18.8.2011
Tarkista lämmityspatterit syksyisin

17.3.2011
Sähköala Koti -lehti verkossa

31.1.2011
STUL ry: Sähkölämmitys halutaan estää