Alexandre Zaitsev Sähkölämmitysfoorumin asiamieheksi

Talotekniikan diplomi-insinööri ja AMK-insinööri Alexandre Zaitsev on nimitetty Sähkölämmitysfoorumi ry:n asiamieheksi ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöpäälliköksi.

Alexandre Zaitsev, 33, siirtyi STUL:n palvelukseen Finavia Oyj:n talotekniikan järjestelmäpäällikön tehtävästä. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa hänen tärkeimpiin tehtäviinsä kuuluvat järjestöasiamiestehtävät ja jäsenneuvonta sekä Sähkölämmitysfoorumin asiamiehen sekä 1.9. alkaen myös KNX Finlandin toiminnanjohtajan tehtävät. Lisäksi Zaitsev kirjoittaa sähköistykseen liittyviä artikkeleita ja julkaisuja ja osallistuu koulutusten järjestämiseen sekä tietotuotteiden kehittämiseen.

Alexandre Zaitsev aloitti Sähkölämmitysfoorumin asiamiehen tehtävät huhtikuussa.

- Sähkö lämmitysmuotona elää mielenkiintoisia aikoja. Sähkön energiamuotokerroin tulee olemaan tulevaisuudessa pienempi, joka mahdollistaa sähkölämmityksen käyttöä entistä laajemmin. Hyvinvointia sähköllä -vision mukaan tulevaisuuden älykäs sähkö pitää sisällään muun muassa eri toimintojen ohjauksen tarpeen ja energianhinnan mukaan tuottaen käyttäjälle mukavan, terveellisen ja turvallisen ympäristön asua ja työskennellä. Visiossa rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita mikä edellyttää tarpeenmukaista ja tehokasta lämmityksen ohjausta. Lisäksi rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa joka varastoidaan tai myydään verkkoon. Tässä visiossa sähkölämmityksellä on markkinoilla ominaisuuksiensa puolesta keskeinen asema, Zaitsev kertoo.

Sähkölämmitysfoorumin asiamiehenä Zaitsev seuraa eläkkeelle jäänyttä Arto Saastamoista. Sähkölämmitysfoorumi ry on sähkölämmitysratkaisujen valmistajien ja maahantuojien, sähkönsiirto- ja -myyntiyhtiöiden sekä sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden muodostama yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on välittää kuluttajille tietoa sähkölämmityksen tarjoamista taloudellisista, mukavista ja helppokäyttöisistä toteutusvaihtoehdoista.

Alexandre Zaitsev aloitti Sähkölämmitysfoorumin asiamiehen tehtävät huhtikuussa.


Lämmin koti 11.5.2017