Kattolämmitys

Lämmityselementeillä toteutettu kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Se on myös helppo ja toimintavarma edellyttäen, että asennustyö on tehty huolella.

Elfoilin Alson-kattolämpöelementin lämmittävänä osana on ohut metallivastus, joka laminoidaan kahden muovikalvon väliin. Vastusmoduulien välissä ja elementin reunoilla on kiinnitysalueet. Elementit asennetaan tiiviisti katon lämpöeristettä vasten kiinnittämällä ne esim. nitojalla kattokoolaukseen tai erillisiin asennusrimoihin.


Kattolämmityksessä lämpimästä kattopinnasta lämpö siirtyy huonetilaan pääosin säteilynä. Säteilyenergia muuttuu lämmöksi kohdatessaan tilan kiinteitä rakenteita, kuten huonekalut ja lattia. Näistä pinnoista lämpö siirtyy tilan ilmaan, jolloin lämpö jakaantuu tasaisesti koko asuntoon.

Kattolämmityksen etuna on lämmittimien huomaamattomuus ja tilan sisustamisen vapaus. Tilassa ei myöskään ole lämpimiä tai kuumia pintoja, jolloin lämmitystapa soveltuu hyvin tiloihin, jossa oleskelee lapsia.

Kattolämmitys ei aiheuta ilman kiertoa, joten huoneissa ei esiinny vedon tunnetta. Myös pölyn kierto huoneessa on vähäisempää ja huoneilma on puhtaampaa hengittää. Kattolämmitystä suositellaan myös allergiasta kärsiville, koska ilman liike on hyvin vähäistä.

Elementtien sijoittaminen

Kattolämmityselementtien kohdalla on syytä välttää korkeita kaappeja ja muita huonekaluja sekä väliseiniä siksi, että lämpö pääsisi vapaasti säteilemään kattoverhouksesta. Lämmityselementtejä ei saa asentaa löylyhuoneisiin eikä niitä voi käyttää matalissa vinokatoissa.


Kattolämmityksen säätö ja ohjaus

Kattolämmityksessä käytetään yleensä huonekohtaista termostaattia, jolla ohjataan tilan lämmöntarpeen mukaan lämmitystä päälle ja pois. Säätö on nopeaa ja tarkkaa ja muut lämmönlähteet huomioidaan välittömästi.
Kattolämmitysjärjestelmä voidaan liittää myös keskitettyihin lämmityksen ohjausjärjestelmiin.

Kattolämmitys on nopea tapa tuottaa huoneeseen lämpöä. Parhaimmillaan se onkin lattialämmitystä täydentämässä. Vapaa-ajan asunnoissa, missä halutaan lämpötila pitää poissaolon aikana alhaisella tasolla, saadaan kattolämmityksen avulla paikalle saavuttaessa lämpötila nopeasti miellyttäväksi.