Sähkölämmitykset korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisessa on ainutlaatuinen mahdollisuus päivittää rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmäkin nykypäivään. Jos kohteen olemassa oleva lämmitysjärjestelmä on kuiva sähkölämmitys, sen päivittäminen nykypäivän vaatimukset täyttäväksi niin asumismukavuuden, energiatehokkuuden kuin käytön helppouden kannalta on varsin yksinkertaista ja halpaakin.

Tulevaisuuden osalta ollaan tällä hetkellä varsin odottavalla kannalla, sillä se voi tuoda mukanaan monenlaisia muutoksia. Useat tahot tuntuvat jo nyt olevan sitä mieltä, että uudisrakentamista koskevissa määräyksissä sähkölämmitystä rangaistiin ilman perusteita. Jää nähtäväksi, siirtyykö tällainen rankaisumentaliteetti koskemaan myös jo käytössä olevia sähkölämmitteisiä rakennuksia. Ympäristöministeriön toimesta esitetyt energiatodistuslain samoin kuin maankäyttö- ja rakennuslain muutokset asetuksineen viittaisivat melko voimakkaasti tähän suuntaan.

Voi kuitenkin olla, että järki alkaa myös ympäristöministeriössä voittaa. Toivoa ainakin sopii jo yksin Suomen kokonaisedun kannalta. Ilmastomuutoksen kiihtyessä yhä keskeisemmäksi asiaksi nousee CO2-päästöjen vähentäminen. Samalla aletaan ymmärtää, että vuosikymmeniä sitten rakennetut sähkölämmitteiset kohteet ovat vähentäneet käyttöaikanaan melkoisesti CO2-päästöjä silloisiin kilpaileviin lämmitysenergiamuotoihin verrattuna.

Sähkölämmityskohteet on lisäksi rakennettu pääsääntöisesti selvästi energiatehokkaammin kuin muut samaan aikaan rakennetut kohteet, johtuen sähköenergian silloisesta kalleudesta muihin lämmitysenergioihin verrattuna.

Tuntuukin käsittämättömältä, että nyt näitä kohteita alettaisiin rangaista jo vuosikymmeniä sitten aloitetusta ekologisen ja kestävän kehityksen pioneerityöstä. Paljon järkevämpää onkin jo ikääntyneiden järjestelmien kunnostus nykypäivän tasolle. Se kun on usein kaikkein kustannustehokkaintakin.