Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen

Uusiutuvan energian mikrotuotannosta puhutaan paljon eikä se ole ihme.

Valosähköisten paneelien eli aurinkopaneelien hinnat ovat romahtaneet ja energiantuoton hyötysuhde paranee niissä joka vuosi. Sähkön tuottaminen oman rakennuksen katolla onkin selvästi yleistymässä ja muuttumassa selkeästi aiempaa kannattavammaksi.

Aurinkopaneelien todellinen etu aurinkokeräimiin nähden on usein vielä unohdettu, tuijottaen vain niiden hyötysuhteisiin. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä koko ajan riippumatta kohteen tarpeesta. Jos muodostuu ylituotantoa, on se myytävissä verkkoyhtiölle. Valitettavasti syntyvää ylituotantoa ei lasketa rakennuksen energiataseeseen.

Aurinkokeräimillä ylituotto sen sijaan voi muodostua varsin ongelmalliseksi, jopa ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavaksi. Jos korjausrakentamisessa joudutaan puuttumaan myös rakennuksen vesikattoon, on jo tänä päivänä perusteltua ainakin varautua aurinkopaneelien tulevaan asentamiseen, ellei malta tehdä sitä jo nyt.

Tuulivoiman mikrotuotanto voi myös tapauskohtaisesti tulla kysymykseen. Tällöin sen tuottama sähköenergia on myös laskettavissa rakennuksen energiataseeseen lukuun ottamatta ylituotannon osuutta.

Tuulivoiman kohdalla usein järkevintä on kuitenkin toteuttaa isompi tuulivoimalayksikkö johtuen suomalaisista tuuliolosuhteista. On vain erittäin valitettavaa, että näin toteutettua ja tuotettua sähköenergiaa sen paremmin kuin mikrotuotannon ylituottoa ei voi mitenkään hyödyntää rakennuskohtaisissa laskelmissa. Tämän mahdollisuuden avaaminen voisi lisätä huomattavasti investointeja suurempiin uusiutuvan energiantuotantoyksiköihin. Ratkaisu auttaisi samalla Suomea tavoitteissaan nostaa uusiutuvan energian osuutta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.