Tulisija

Puun käyttö sopii erittäin hyvin yhteen huonekohtaisen sähkölämmityksen kanssa. Nykyään käytännössä kaikki pientalorakentajat rakentavat tulisijan täydentämään sähkölämmitystä.

Lisälämmitys takalla Erityisesti varaavan tulisijan rakentaminen on suositeltavaa, sillä sen hyötysuhde on jopa 80-85 prosenttia ja sopivankokoisella tulisijalla voidaan hoitaa jopa kolmasosa rakennuksen lämmitystarpeesta.

Sen merkitys lämmönlähteenä kasvanee uusissa pientaloissa, joiden lämmitystarve on pienentynyt paremman eristystason ansiosta ja tulee pienenemään entisestään matala- ja passiivirakentamisen yleistyessä.

Massiivisesta varaavasta tulisijasta lämpö siirtyy huonetiloihin pienellä teholla pitkän ajan kuluessa. Näin ollen tulisija ei aiheuta liian korkeita sisälämpötiloja.

Tulisija kannattaakin sijoittaa keskeiselle paikalle, jotta lämpö leviää asuntoon tasaisesti. Tulisijoilla voidaan helposti leikata talvikauden sähköntarpeen huippuja ja saada näin merkittäviäkin säästöjä sähkölaskussa.

Huonekohtainen sähkölämmitys ottaa huomioon nopeasti muut lämmönlähteet ja näin ollen sähköä säästyy tulisijaa käytettäessä. Tulisija sopii erinomaisesti varalämmönlähteeksi, sillä se turvaa lämmön saannin mahdollisen sähkökatkoksen aikana.