Matalaenergiatalot

Matalaenergiataloissa suora sähkölämmitys tarvitsee lisäkseen muita ratkaisuja vain suurissa rakennuksissa.

Matalaenergiatalo kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin tavallinen talo. Aikaisemmin matalaenergiataloksi kutsuttiin taloa, jonka lämmitysenergiantarve on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää voimassa olevien rakentamismääräysten vaatimukset. Kuitenkin vaatimukset ovat tiukentuneet vuoden 2010 jälkeen. Niiden mukaan matalaenergiatalon laskennallisen lämpöhäviön tulee olla enintään 85 % rakennuksen vertailulämpöhäviöstä.

120 neliömetrin rakennuksissa ei tarvita suoran sähkölämmityksen lisäksi mitään tukilämmitystä, mutta nettopinta-alaltaan yli 120 neliömetrin matalaenergiataloissa tarvitaan ilmanvaihtoon kiinteästi integroitu ilmalämpöpumppu. Takan hankinta ei ole välttämätöntä, mutta se on järkevä ratkaisu myös matalaenergiataloissa.

Esimerkiksi matalaenergiatalossa, jonka nettopinta-ala on 200 neliömetriä, lämmitykseen tarvittava energian kulutus on 7163 kilowattituntia (kWh). Vuosittaiset kustannukset ovat tällöin 895 euroa.